Aktualności

Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Chełmie obdarowane przez Bogdankę

Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Chełmie zostało obdarowane przez Bogdankę, spółkę wspierającą zrównoważony rozwój Lubelszczyzny.

Darowizna w postaci węgla/groszku zostanie wykorzystana w celu ogrzania budynku mieszkalnego oraz kuchni i stróżówki w placówce.

W imieniu beneficjentów i pracowników schroniska serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.