Aktualności

Schronisko Markot w Kędzierzynie Koźlu z dofinansowaniem wojewody opolskiego

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Kędzierzynie Koźlu otrzymało dofinansowanie w wysokości 50 700 PLN w ramach programu współpracy wojewody opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017-2021, edycja 2020. Jak mówi dyrektor placówki Krzysztof Stankiewicz:
Nasz projekt „Drogowskaz do domu” otrzymał największą liczbę punktów ( 19) co skutkowało przyzniem 80% dotacji, o którą ubiegała się placówka. Projekt będzie realizowany od 09.2020 do 30.12.2020 

 Realizowane działania w trakcie trwania projektu to: poradnictwo psychologiczno/terapeutyczne  (40h), warsztaty umiejętności społecznych  (120h), indywidualne porady terapeuty uzależnień (160h), zarządzanie projektem (koordynacja 20h, księgowość 20h) oraz zakup materiałów biurowych, jak również dofinansowanie placówki w postaci zakupu paliwa, opału , środków czystości i higieny, opłaty czynszowej  a także dopłaty do mediów ( prąd, woda, ścieki) oraz opału .

Zauważane problemy, z jakimi borykają się osoby bezdomne, które  trafiają do placówki w Kędzierzynie Koźlu to  brak umiejętności komunikacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, bezdomność i bezrobocie  oraz trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym w związku z brakiem kompetencji społecznych, takich jak np. utrzymanie się na rynku pracy jak również w związku z używaniem lub uzależnieniem od środków psychoaktywnych, alkoholu  czy uzależnień behawioralnych – dodaje.

Grupą docelową są trafiający do Schroniska Dla Osób Bezdomnych w Kędzierzynie Koźlu osoby bezdomne które wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie  Ze względu na to, że placówka jest placówką długoterminową liczba beneficjentów programu została oszacowana na 80 osób.

Serdecznie gratulujemy!