Aktualności

Spotkanie projektowe w Reggio Emilia

Kolejny etap projektu Reintegration Trough Sport Plus za nami! Tym razem w Reggio Emilia z partnerami w Europy podsumowaliśmy pierwsze wyniki badania na temat wpływu sportu na terapię prowadzone w 7 krajach. Więcej o projekcie możecie przeczytać tutaj: https://www.facebook.com/ketheasport

Spotkanie RTS+ w Reggio Emilia
Członkowie organizacji partnerskiech
Grupa dyskusyjna