Aktualności

Strona internetowa profilaktycznego projektu MONARU

Zapraszamy na stronę internetową „Laboratorium Wiedzy Pozytywnej” – programu profilaktycznego Stowarzyszenia MONAR: http://pozytywnelaboratorium.pl/. Jest to program szkolnej profilaktyki zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem używania alkoholu. Projekt adresowany jest do młodzieży w wieku 13-14 lat, ich rodziców i nauczycieli.

Dotychczas odbyły się dwie edycje programu (2012/13 i 2013/14), które objęły trzy województwa: mazowieckie, wielkopolskie i pomorskie. Celem programu w części dla gimnazjalistów jest promocja zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, poprzez kształtowanie wzorów satysfakcjonującego życia oraz gotowości do radzenia sobie z trudnościami okresu dorastania. Program umożliwia młodzieży czynny udział w świadomym kształtowaniu postaw, poglądów i opinii wobec używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Dzięki udziałowi w programie gimnazjaliści uczą się świadomie kształtować siebie i swoje poczucie wartości; lepiej radzić sobie z problemami wieku dorastania, aby w świadomy sposób tworzyć pozytywne środowisko, w którym dorastają; lepiej rozumieć swoje emocje i relacje, w których funkcjonują; dokonywać wyborów opartych na ważnych wartościach. Dowiadują się także jakie pułapki wiążą się z używaniem alkoholu i narkotyków.

Celem głównym modułu dla rodziców jest kształtowanie takich postaw wobec kwestii (potencjalnego) używania przez ich dzieci alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, które wspierać będą abstynencję. Dzięki programowi rodzice dowiedzą się o skutecznych sposobach chronienia nastolatków przed sięganiem po alkohol i narkotyki; efektywnych sposobach komunikacji z dziećmi w okresie dorastania; o przekazywaniu dzieciom pozytywnych wzorców zachowań.

Część adresowana do pedagogów i nauczycieli koncentruje się na tworzeniu pozytywnego klimatu społecznego szkoły poprzez pomoc pedagogom w budowaniu wspierających relacji z uczniami, opartych na podmiotowym stosunku do podopiecznych. Zajęcia służyć mają także propagowaniu (wzmacnianiu) postaw sprzyjających zdrowiu (abstynencja uczniów jako norma).

Pedagodzy i nauczyciele mogą doskonalić wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania osób używających narkotyków i sposobów podejmowania interwencji; budowania podmiotowych relacji z uczniami; poprawnego komunikowania się z gimnazjalistami; pozytywnego motywowania nastolatków do rozwoju osobistego, w kontekście wiedzy na temat procesów zachodzących w okresie dorastania; wyznaczania czytelnych granic dotyczących picia przez uczniów alkoholu, których podstawą jest abstynencja (do 18 r. ż.).

Gimnazja i gminy zapraszamy do współpracy: pozytywne.laboratorium@monar.org