Aktualności

Studenci o o prawnych aspektach przeciwdziałania narkomanii

Na warszawskiej Uczelni Łazarskiego odbyła się 6 grudnia konferencja poświęcona regulacjom prawnym dotyczącym narkotyków. Zorganizowali ją studenci z Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego Publicznego, którzy do udziału zaprosili również MONAR.

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. międzynarodowe oraz wewnętrzne regulacje prawne (omówione na przykładach wybranych państw Unii Europejskiej), dużo uwagi poświęcono różnym formom redukcji szkód związanych z zażywaniem narkotyków.

W imieniu MONARU wystąpiła Marta Stefaniak-Łubianka, która przedstawiła prezentację na temat dostępnych w Polsce form pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych. Przybliżając uczestnikom konferencji poszczególne elementy systemu leczenia uzależnień, od punktów diagnostyczno-konsultacyjnych, przez ambulatoria po ośrodki stacjonarne, przedstawicielka MONARU zwróciła uwagę na prawne aspekty udzielania pomocy osobom uzależnionym.

Po zakończeniu wystąpień wywiązała się dyskusja, podczas której studenci mieli okazję wymienić opinie oraz zadać pytania związane praktycznym wymiarem obowiązujących rozwiązań prawnych.