Aktualności

Szansa dla byłych więźniów

Warszawskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT przy ul. Marywilskiej zaprasza bezdomne lub zagrożone bezdomnością osoby opuszczające zakłady karne i areszty śledcze, do udziału w programie „Pomocna dłoń”.

Osoby, które odbyły karę pozbawienia wolności, napotykają niejednokrotnie na liczne trudności próbując powrócić do życia w społeczeństwie. Brak pracy, zerwane więzi rodzinne, a przede wszystkim brak miejsca zamieszkania – to częste problemy, z którymi muszą się zmagać.

Z myślą o nich Centrum Pomocy Bliźniemu przy ul. Marywilskiej w Warszawie rozpoczęło w kwietniu realizację projektu „Pomocna dłoń – wsparcie dla osób zwalnianych z zakładów karnych lub aresztów śledczych”, w ramach zadania publicznego „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin” powierzonego przez Ministra Sprawiedliwości.

Uczestnicy projektu mogą przez trzy miesiące mieszkać w CPB i w tym czasie korzystać ze wsparcia asystentów oraz psychologa, brać udział w treningach z gospodarowania budżetem, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, autoprezentacji, aktywnych form poszukiwania pracy. Asystenci wspierają beneficjentów w uzyskaniu niezbędnych dokumentów np. dowodu osobistego, duplikatów świadectw, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz – jeżeli zachodzi taka potrzeba – orzeczeń o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy. Pomogą też wystąpić o lokal socjalny, czy też odzyskać utracone lub zawieszone świadczenia.

– Osoby uzależnione od alkoholu mogą najpierw przejść u nas terapię, a następnie wziąć udział w projekcie „Pomocna dłoń”. Muszą jedynie zgłosić się do nas nie później niż pół roku po opuszczeniu zakładu karnego lub aresztu – wyjaśnia Łukasz Czernicki, koordynator projektu.

CPB podpisało umowę o współpracy z Aresztem Śledczym w Warszawie-Białołęce, ale z pomocy mogą korzystać także osoby opuszczające inne placówki penitencjarne. Projekt „Pomocna dłoń” będzie realizowany do końca roku.