Aktualności

Terapeuci MONARU w Teatrze Kamienica

Od październikowej premiery sztuki „My, dzieci z dworca Zoo” w warszawskim Teatrze Kamienica monarowscy specjaliści terapii uzależnień spotykają się z widzami po spektaklach, aby porozmawiać z nimi na temat zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Odbyło się już blisko 30 takich spotkań, ostatnio w teatrze po raz kolejny gościli terapeuci i pacjenci ośrodka MONARU w Wyszkowie.

Jagoda Władoń i Andrzej Wilecki oraz ich podopieczni spotkali się z gimnazjalistami 17 i 18 marca. Po spektaklu opowiadającym o losach nastoletniej narkomanki z Berlina Zachodniego uczniowie mogli porozmawiać ze swoimi nieco starszymi kolegami, mającymi za sobą trudne doświadczenia związane z uzależnieniem. O zdrowotnych konsekwencjach kontaktów z substancjami psychoaktywnymi opowiadali zarówno młodzi pacjenci ośrodka w Wyszkowie, jak i opiekujący się nimi doświadczeni terapeuci.

Kilkumiesięczna współpraca MONARU z Teatrem Kamienica zaowocowała nie tylko ciekawą propozycją profilaktyczną, skierowaną do uczniów gimnazjów i szkół średnich, łączącą przesłanie artystyczne z fachową wiedzą przekazywaną młodzieży przez ekspertów. Dzięki niej pacjenci ośrodka w Wyszkowie będą mogli w charakterze publiczności uczestniczyć w przedstawieniach wystawianych na deskach teatru Emiliana Kamińskiego. Zdaniem terapeutów taka forma udziału w życiu kulturalnym stolicy stanowi doskonałe uzupełnienie terapii ukierunkowanej przecież na powrót pacjentów do ich ról społecznych, utraconych na skutek uzaleznienia.