Aktualności

Uczymy przedsiębiorczości!

Przez pięć dni trenerzy Ekonomii Społecznej 3.0 szkolili podopiecznych MONARU w ramach projektu społecznego MONAR BUSINESS DEVELOPMENT. Chodzi o zdobycie nowych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, tak aby podopieczni usamodzielniali się na rynku pracy i świadomie dokonywali wyboru drogi zawodowej.

Trenerzy przygotowali program dający przekrojową wiedzę o tworzeniu biznesu i stanowiący wstęp do poszerzania jej indywidualnie. W zajęciach wzięło udział 22 podopiecznych MONARU z całej Polski, a odbywały się one w Centrum Pomocy Bliźniemu w Warszawie. Szkolenia były wymagające i przebiegały w ciągłym działaniu. Uczestnicy pracowali warsztatowo w grupach i samodzielnie nad zagadnieniami współczesnego biznesu, projektowali własne przedsięwzięcia, poznawali narzędzia marketingu mix.

Po raz pierwszy uczestnicy według założeń z wiedzy o Zarządzaniu, świadomie projektowali w grupach własne produkty, a następnie modyfikowali je aby uzyskać jak najlepsze efekty rynkowe. Zagadnienia z analizy strategicznej wzbogaciły wiedzę produktową młodzieży o rozumowanie procesowe i postrzeganie otoczenia rynkowego, jako niezwykle istotnego przy wyborach biznesowych. Produkt misi mieć zaplanowaną sprzedaż i zorganizowaną dystrybucję, na szkoleniach trenerzy przedstawili zagadnienia prowadzenia magazynu i logistyki w organizacji. Nie zabrakło też praktycznej wiedzy z nowych technologii, w tym o bardzo popularnym kanale sprzedaży czyli e-commerce. Uczestnicy dowiedzieli się jak zakłada się sklep internetowy i jak wygląda jego obsługa. Wreszcie uczyli się o wielkim trendzie w światowym biznesie czyli BIG DATA, jak śledzić w Internecie rezultaty naszych działań, do czego służy Google Analytics i jak zmieniać taktykę na rzecz większej efektywności biznesowej poprzez analizę danych.

Szkolenia są elementem projektu społecznego w ramach tworzenia przez MONAR przedsięwzięć ekonomii społecznej. Stowarzyszenie MONAR wspólnie z firmą „Ekonomia Społeczna 3.0” uruchomiają pierwsze przedsiębiorstwo, z którego zysk zostanie przekazany na cel stowarzyszenia i rozwój. Spółka „Codename” będzie produkować i sprzedawać precyzyjne elementy mechaniczne w technice CNC. Głównym celem projektu społecznego MBD jest reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie – podopiecznych Stowarzyszenia MONAR.

Screenshot_108Screenshot_110Screenshot_111Screenshot_112