Aktualności

Uhonorowane odznaczeniem ” Za zasługi dla ochrony zdrowia”

Podczas wczorajszej konferencji „W kierunku zintegrowanego modelu polityki rozwiązywania problemów uzależnień” organizowanej przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i Fundację Res Humanae Elżbieta Zielińska – Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar i jej poprzedniczka – Jolanta Łazuga-Koczurowska zostały uhonorowane odznaczeniem „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Serdeczne gratulacje i wyrazy uznania.
Odznaczenia wręczali:
p. Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dr Bogusława Bukowska Z-ca dyrektora KCPU
dr Katarzyna Łukowska Z-ca dyrektora KCPU

17.10.2022r. – nagroda „Za zasługi dla ochrony zdrowia”