Aktualności

Ukraińcy chcą uczyć się od MONARU

Terapeuci, lekarze i duchowni z Kijowa, Lwowa, Doniecka, Równego i Drohobycza odwiedzili placówki MONARU w Warszawie i Wyszkowie. W stołecznym Centrum Pomocy Bliźniemu o monarowskim systemie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu opowiedziała im Jolanta Łazuga-Koczurowska, szefowa Stowarzyszenia.

Ukraińscy goście są w Polsce w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji zawodowych terapeutów uzależnień na Ukrainie w oparciu o najlepsze doświadczenia państw Unii Europejskiej”, realizowanego przez MONAR i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Poznają metody pracy z osobami uzależnionymi, aby następnie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce zawodowej na Ukrainie.

W środę, 8 października, gościli w Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT na warszawskiej Białołęce. Zwiedzili poszczególne placówki wchodzące w skład CPB, mieli okazję porozmawiać z kadrą. Cały system oddziaływań profilaktycznych, terapeutycznych i postrehabilitacyjnych przybliżyła im Jolanta Łazuga-Koczurowska, przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR. Uczestników wizyty interesowały różne aspekty pracy z osobami uzależnionymi – od podstawowych, jak warunki przyjęcia na terapię, po szczegóły związane z codzienną organizacją działalności (regulaminy, kontrakty terapeutyczne, itp.).

Wizyta, jak i cały projekt, to polska pomoc w procesie budowania podstaw systemu leczenia uzależnień na Ukrainie. W kraju tym bowiem dominują ośrodki prywatne, a ich oferta nie wystarcza do zaspokojenia potrzeb w zakresie leczenia uzależnień. Polskie doświadczenia, a zwłaszcza działalność MONARU, są dla Ukraińców ważnym punktem odniesienia w tej dziedzinie.