Aktualności

Ważne wydarzenia w 2018 roku

Monarowisko

Jubileuszowe Monarowisko, upamiętniające 40 lat pracy Monaru na rzecz osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz osób narażonych na wykluczenie odbyło się na przełomie sierpnia i września. Naszą 40 rocznicę świętowaliśmy w gronie blisko tysiąca osób reprezentujących większość społeczności ośrodków terapeutycznych, domów dla osób bezdomnych i samotnych matek oraz poradni. Trzy dni celebrowania na terenie Stanicy Hufca Garwolin przybrało formę warsztatów, koncertów, zawodów sportowych oraz inspirujących spotkań z ciekawymi ludźmi. Swoją obecnością zaszczycili nas: Jerzy Górski, Mirosław Dembiński, Anna i Jacek Przybysz, Dariusz Dziekanowski, Jimmy Ogden & The Lumberjacks i Jacek Kleyff z zespołem. Członkowie społeczności z całej Polski uczestniczyli we wszystkich aktywnościach zdobywając kolejne doświadczenia, budując nowe relacje i kolekcjonując wspomnienia.

Monarowisko 100 Monarowisko 101 Monarowisko 102 Monarowisko 103 Monarowisko 104 Monarowisko 105 Monarowisko 106 Monarowisko 107 Monarowisko 108 Monarowisko 109 Monarowisko 110 Monarowisko 111 Monarowisko 113 Monarowisko 114

 

W listopadzie Stowarzyszenie Monar zorganizowało przyjętą z ogromnym uznaniem konferencję:

Trauma. Uzależnienia. Zdrowie Psychiczne. Profesjonalizacja leczenia uzależnień i pomocy psychologicznej osobom z grup narażonych na wykluczenie społeczne.

W dniach 19-20.11.2018r. w warszawskim hotelu Novotel Airport odbyła się konferencja poświęcona związkowi pomiędzy traumą a uzależnieniami i zdrowiem psychicznym  w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Monar.

Konferencja, w której udział wzięło blisko 170 osób dotyczyła następujących zagadnień:

Psychoterapia uzależnienia a terapia traumy (jak zaplanować proces terapeutyczny klientów, u których źródłem problemów są doświadczenia traumatyczne).

  • Jak prowadzić wywiad na temat doświadczeń traumatycznych?
  • Czy traumatyczne doświadczenia wpływają na skuteczność terapii uzależnień?
  • Przemoc i nadużycia seksualne a problemy ze zdrowiem psychicznym u dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • Przemoc w rodzinie – wsparcie systemowe.
  • Czynniki emocjonalne a uzależnienia: trauma relacyjna i sposób projektowania i wdrażania programu interwencyjnego.
  • Trauma i uzależnienie: związek między molestowaniem seksualnym, przemocą i uzależnieniem.
  • LGBT – straumatyzowana społeczność. Bi-, homo- i transfobia w codziennym życiu osób różnorodnych genderowo i/lub seksualnie.
  • Etyka pracy socjalnej: społeczna percepcja osób uzależnionych.

Trauma 5  Trauma 3

Trauma 11  Trauma 8

Elka Trauma 1

konferencja ii Trauma 14

Swoją obecnością to niezwykle ważne wydarzenie uświetnili znamienici goście:
Piotr Jabłoński – Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta
Grzegorz Saj – Dyrektor Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Pacjenta
Ewa Waluk – Radca Głównego Ispektora Sanitarnego
Elżbieta Bogucka – Wicedyrektor Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Janusz Heitzman – Dyrektor Instytut Psychiatrii i Neurologii
Anna Krenc – Kierownik Sekcji Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
Efektem projektu było powstanie vademecum pracy z osobami doświadczającymi traumy, stworzone przez Marię Banaszak i Annę Woźniak:

 

ABC PRACY Z PACJENTEM STRAUMATYZOWANYM

Zadanie publiczne było realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

trauma logologo KBPN_polMinisterstwo-Zdrowialogo monar

Międzynarodowa Konferencja w Czechach

 

 

banaszakW dniach 12-14.12.2018 MONAR prezentował swoje 40-letnie osiągnięcia na międzynarodowej konferencji „Innovation in Working with Children at Risk and Their Families”.

Przez 3 dni wymienialiśmy się doświadczeniami, dobrymi praktykami i rekomendacjami z profesjonalistami zajmującymi się pomocą uzależnionej i zagrożonej wykluczeniem społecznie młodzieży. Nasza prezentacja pt. „MONAR Association – Drug addiction treatment and social exclusion prevention system in Poland” spotkała się z dużym zainteresowaniem oraz uznaniem  przedstawicieli organizacji pomocowych z m.in. z Czech, Holandii Słowacji, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Efektem naszego udziału są napływające do Stowarzyszenia MONAR aplikacje stażowe od specjalistów z różnych krajów Europy. Fotorelacja z konferencji

cof 

oznor

Współpraca z Rzecznikiem Praw Pacjenta

 

 

logo rzecznikaW roku 2018 Stowarzyszenie Monar zostało zaproszone do współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta. W ramach tej współpracy Monar będzie współtworzył i opracowywał nowe podejście do praw pacjenta w ośrodkach terapeutycznych świadczących usługi na rzecz osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.