Aktualności

Wywiad z Jolantą Łazugą-Koczurowską w Remedium

Przewodnicząca Zarządu Głównego MONARU w rozmowie z miesięcznikiem omawia m.in. zmiany jakie zaszły na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w systemie terapii osób uzależnionych, przedstawia plany dotyczące działań stowarzyszenia oraz odnosi się do kwestii interesujących opinię publiczna, jak legalizacja marihuany.

Podsumowując zmiany w systemie leczenia uzależnień Jolanta Łazuga-Koczurowska podkreśla poprawę dostępu do świadczeń zdrowotnych oferowanych przez placówki specjalistyczne.

– Znacznie zwiększyła się liczba programów ambulatoryjnych, czyli tzw. lecznictwa otwartego dla osób uzależnionych, powstają programy postrehabilitacyjne i nowe programy profilaktyczne. Dają się zaobserwować tendencje skracania czasu trwania terapii prowadzonej w ośrodkach stacjonarnych oraz wprowadzania nowych metod terapeutycznych o sprawdzonej skuteczności. Ten nurt zmian powoduje, że leczenie osoby uzależnionej coraz bardziej przypomina „zwykłą” psychoterapię, w której zajmujemy się przede wszystkim osobą, a nie jej uzależnieniem – ocenia w wywiadzie szefowa MONARU.

Pełny tekst rozmowy dostępny jest na stronie miesięcznika Remedium