Aktualności

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu „Planowanie i prowadzenie ewaluacji programów profilaktycznych”

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu „Planowanie i prowadzenie ewaluacji programów profilaktycznych”. Zobaczycie, że ewaluacja to nic strasznego, a po naszym kursie szkoleniowym spojrzycie na swoje projekty z innej perspektywy. Taki kurs może się przydać każdemu. Jego koszt całkowity to jedyne… 10 złotych. 

Szkolenie jest adresowane do realizatorów programów profilaktycznych wdrażanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Cel szkolenia to podniesienie kompetencji uczestników w zakresie znajomości metod prowadzenia ewaluacji realizowanych przez nich projektów. W trakcie zajęć odbiorcy zdobędą zarówno wiedzę, jak i wzmocnią umiejętności praktyczne.

Szkolenie prowadzone jest przez Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Stowarzyszenia MONAR ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Ministerstwa Zdrowia – Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych).

Program szkolenia „przeprowadzi” uczestników przez kolejne etapu procesu badań ewaluacyjnych, a także pozwoli na zdobycie szerszej perspektywy w posługiwaniu się różnymi metodami i technikami.

Szkolenie poprowadzą uznani specjaliści z zakresu ewaluacji: dr Marcin Sińczuch i Marcin J. Sochocki.

Anna z Warszawy:

To jedno z najlepszych szkoleń, w jakich brałam udział. Dowiedziałam się, że ewaluacja to nie tylko ankieta i że można ją wykorzystywać w bardzo różny sposób. Polecam wszystkim zagubionym w gąszczu projektowych zawiłości.

 

Plan szkolenia

I Dzień

9.00 – 9.30 Wykład (1/2h): Uzależnienia behawioralne – podstawowe rozróżnienia definicyjne

 • Klasyfikacja, definicje, podstawowe informacje z badań.

9.30–10.40 Wykład (1h): Ewaluacja programów profilaktycznych – podstawowe koncepcje i rozróżnienia (w trakcie wykładu 10-minutowa przerwa)

 • Ewaluacja, czy ewaluacje, czyli w poszukiwaniu paradygmatu/ów.
 • Czy możliwa jest ewaluacja bez przemocy?
 • Ewaluacja demokratyczna, procesu, formatywna, konkluzywna, wewnętrzna, zewnętrzna, triangulacja.

10:40 – 10:50 – przerwa

10:50 – 12:50. Wykład (1h) i warsztat (1h): Ewaluacja ilościowa – metody i techniki

 • Schematy (quasi)eksperymentalne w ewaluacji – standard czy zawalidroga?
 • Co nam „mówią” wyniki? Czyli rzecz o interpretacji danych.
 • Wszyscy kochamy ankiety? Zasady konstruowania narzędzi badawczych, czyli co robić, a czego unikać, aby „wyjść na swoje”.

12:50 – 13:30 Przerwa

13:30–15:00. Wykład (1/2h) i warsztat (1h): Pytania o/i wskaźniki w ewaluacji

 • [P]ytania i [p]ytania, czyli formułowanie zagadnień z różnego poziomu.
 • Bierzemy się za wskaźniki realizacji celów i działań.

15:00–16:00. Wykład (1h): Etyczne i praktyczne wskazówki realizacji badań ewaluacyjnych

 • Co można, a co trzeba robić prowadząc ewaluację?
 • I jak to wszystko opisywać?

16:00 – 18:00 Konsultacje merytoryczne (2h) (realizowane równolegle przez dwóch prowadzących)

II Dzień

8:20 – 9:50. Wykład (1,5 h): Ewaluacja w kontekście procesów zmian cywilizacyjno-kulturowych

 • O [E]waluacji jako narzędziu i symptomie zmian, raczej w makro- niż mikroskali.

9:50 – 10:00. Przerwa

10:00 – 12:00. Warsztat (2h): Opracowywanie kwestionariusza

 • Operacjonalizacja jako proces twórczy – narzędzia ilościowe

12:00–12:10. Przerwa

12:10 – 14:10. Wykład (1h) i warsztat (1h): Ewaluacja jakościowa – metody i techniki

 • Ewaluacja bez liczb? Ewaluacja bez celu?
 • Czy naprawdę wystarczy pogadać? Wywiady grupowe z adolescentami i innymi grupami.
 • A może poobserwować? Typologie i zasady obserwacji.

14:10 – 14:50. Przerwa

14:50 – 15:50. Warsztat (1h): Wywiad grupowy w praktyce

 • Zróbmy scenariusz.
 • Zróbmy wywiad.

15:50 – 16:00. Podsumowanie szkolenia

16:00 – 18.00 Konsultacje merytoryczne (2h) (realizowane równolegle przez dwóch prowadzących)

Najbliższe szkolenie:

Data szkolenia Miejsce Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie informacji (imię, nazwisko, telefon, reprezentowana organizacja/instytucja, data i miejsce wybranego szkolenia) pod jeden z adresów e-mali:
16-17.03.2017 Warszawa: Służewski Dom Kultury, ul. Jana Sebastiana Bacha 15 jan.wladon@monar.org
26-27.06.2017 Warszawa: Służewski Dom Kultury, ul. Jana Sebastiana Bacha 15 jan.wladon@monar.org
22-23.06.2017

Łódź:

Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień, Łódź, ul. Tuszyńska 123/125

programlodz@gmail.com
16-17.11.2017

Łódź:

Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień, Łódź, ul. Tuszyńska 123/125

programlodz@gmail.com

Osoby zainteresowane mogą otrzymać zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Szkolenie jest częściowo odpłatne. Po zapisaniu na listę uczestników, osobom zainteresowanym zostanie podane konto, na które należy wpłacić 10 złotych (słownie: dziesięć złotych).

Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia

MSZ logo