Aktualności

Zaproszenie na listopadowe seminarium w Warszawie

Stowarzyszenie MONAR i Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych zapraszają na seminarium „Społeczność terapeutyczna jako metoda terapii osób uzależnionych – wyzwania i perspektywy” z udziałem prof. dr. Erica Broekaerta, który zaprezentuje najnowsze badania nad skutecznością metody społeczności terapeutycznej.

Dr Eric Broekaert kieruje Wydziałem Ortopedagogiki (Pedagogiki Specjalnej) na Uniwersytecie w Gandawie, w Belgii. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie leczenia uzależnień i badań, zdobyte zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej. Założył pierwszą społeczność terapeutyczną w Belgii – De Kiem. Jest przewodniczącym Ortopedagogicznego Centrum Obserwacji i Leczenia dla dzieci z zaburzeniami zachowania, przewodniczącym Europejskiej Pracowni ds. Badań nad Polityką Narkotykową, członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Naukowego ds. Opieki Stacjonarnej i Zastępczej, a także Ośrodka dla Zagrożonych Dzieci. Jest honorowym wiceprzewodniczącym Europejskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych. Angażuje się w wiele krajowych i międzynarodowych projektów badawczych dotyczących leczenia uzależnień. Jest autorem licznych publikacji naukowych, współredaktorem pisma „Therapeutic Communities – The International Journal for of Therapeutic Communities” i powszechnie uznawanym ekspertem w zakresie stosowania metody społeczności terapeutycznej w leczeniu uzależnień.

Seminarium odbędzie się w piątek 22 listopada 2013 r. w godz. 10.00 – 16.00 w sali konferencyjnej Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT przy ul. Marywilskiej 44a w Warszawie i będzie tłumaczone na język polski. Organizatorzy zapewniają poczęstunek (zimny bufet) oraz materiały poseminaryjne.

Karty zgłoszeniowe (do pobrania poniżej) należy odsyłać drogą mailową na adres pfst@interia.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Agrarna 2a , 80-298 Gdańsk, do 15 listopada 2013 r. Opłatę za udział w seminarium w wysokości 83,00 zł należy wpłacić na konto Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych

nr 79 1160 2202 0000 0000 5268 5514

Serdecznie zapraszamy
Stowarzyszenie MONAR
Zarząd PFST

Pobierz kartę zgłoszeniową

zgloszenie_seminarium