Aktualności

Zmiana adresu siedziby MONARU

Zarząd Główny Stowarzyszenia MONAR uprzejmie informuje, że 7 października 2011 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana adresu siedziby Stowarzyszenia MONAR.

Nowy adres siedziby to dotychczasowy adres korespondencyjny:

STOWARZYSZENIE MONAR ZARZĄD GŁÓWNY

ul. Nowolipki 9 B

00-151 Warszawa

Dotychczasowe adresy mailowe nie ulegają zmianie. Wykaz numerów telefonów dostępny jest na stronie www.monar.org. Prosimy o zaktualizowanie danych w bazach informacyjnych i kierowanie korespondencji na podany adres.