Aktualności

Zmiana siedziby Ośrodka na Wenedów w Warszawie!

Charakterystyka Ośrodka

Założenia organizacyjne

Ośrodek prowadzi swoją działalność od 1991r w Dzielnicy Warszawa Śródmieście. Założony przez Marka Kotańskiego działał nieprzerwanie mając swoją siedzibę przy ul. Wenedów 2 w Warszawie. Od 01.04.2016r Ośrodek zmienił swoją siedzibę, przeprowadziliśmy się do nowego, pięknie wyremontowanego lokalu przy ul. Gen. Wł. Andersa 12 w Warszawie.

Pracujemy na podstawie kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia, realizujemy  program zlecony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii:

  • „Ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych”

Czas pobytu w Ośrodku przewidziany jest na okres 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia z ważnych przyczyn zdrowotnych, socjalnych, losowych.

Pracujemy 7 dni w tygodniu, w okresie świąt również. Pacjenci zobowiązani są opuszczać Ośrodek w godzinach 13.00- 17.00 każdego dnia.

Posiadamy 16 miejsc, nie prowadzimy wyżywienia.

 

Pacjenci

Osoby przyjmowane do Ośrodka są uzależnione od substancji psychoaktywnych lub alkoholu, z wieloletnim doświadczeniem zażywania różnorakich substancji, z trudnościami mieszkaniowymi, często z szeregiem chorób współwystępujących w uzależnieniu i  deficytami psychospołecznymi.

Nasi podopieczni mają zazwyczaj za sobą wielokrotne próby wyjścia z nałogu lub wręcz odwrotnie, nigdy się nie leczyły, są negatywnie nastawione do wszelakich form terapii.

Przyjmujemy kobiety i mężczyzn, również pary.

Ubezpieczenie i dowód tożsamości nie są wymagane, obowiązkowy jest pesel.

 

Program terapeutyczny

W Ośrodku realizowany jest program redukcji szkód w ramach zindywidualizowanego programu leczenia i terapii oraz intensywne oddziaływania motywacyjne. Pacjenci przyjmowani są na okres 2 miesięcy podczas których, we współpracy z terapeutą prowadzącym, realizują wspólnie ustalony plan działania z nastawieniem na normowanie swojej sytuacji życiowej.

Podopieczni objęci są opieką pielęgniarską, psychiatryczną i terapeutyczną. Wstępnie diagnozowani, zobowiązani są podjąć działania w kierunku minimalizacji szkód wynikających z ich uzależnienia i bezdomności. Kierujemy ich do specjalistycznych placówek medycznych, na detoksykacje, leczenie szpitalne, motywujemy do podjęcia terapii długoterminowej.

Pomagamy w uzyskaniu dowodu tożsamości, ubezpieczenia, renty itp.. Współpracujemy z OPS, kuratorami i pracownikiem socjalnym, kontaktujemy z punktem darmowej porady prawnej. Kierujemy do placówek hostelowych, Markotów oraz pomagamy w usamodzielnianiu się.

Jesteśmy miejscem, które daje schronienie i umożliwia zrobienie pierwszego kroku w kierunku zmiany dotychczasowego trybu życia. Przyjmujemy osoby, które w obecnym stanie nie kwalifikują się do dostępnych form pomocy lub nie chcą z nich korzystać.

 

Kadra Ośrodka

Kierownik Ośrodka, specjalista terapii uzależnień, dyplom studiów podyplomowych z zarządzania placówkami medycznymi

Lekarz psychiatra, specjalizacja II stopnia w dziedzinie psychiatrii

Psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień

Instruktor terapii uzależnień, edukator w zakresie HIV/AIDS

Instruktor terapii uzależnień PARPA

Pielęgniarka, specjalizacja w dziedzinie psychiatrii

Księgowa

 

 

 

 

 

Kierownik Ośrodka

Anna Pejas