Aktualności

Dotacja NFOŚiGW dla Monaru

Stowarzyszenie MONAR otrzymało dotację 10 675 523 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksową termomodernizację ośrodków leczniczych we Wrocławiu, Milejowicach, Marianówku, Rożnowicach i Wyszkowie.

Inwestycja obejmie

w 6 placówkach:

  • Docieplenie ścian zewnętrznych, ścian w gruncie, stropów i dachów
  • Wymianę okien i drzwi

w 5 placówkach:

  • Instalację paneli fotowoltaicznych wraz z systemem zarządzania energią (plus na jednym budynku kolektora słonecznego)
  • Modernizację centralnego ogrzewania, systemu podgrzewania wody
    użytkowej oraz wentylacji mechanicznej
  • Zastąpienie energochłonnych żarówek oświetleniem LED

Powyższe działania mają na celu zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia emisji CO2.

„Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w 6 Zakładach Leczniczych Stowarzyszenia MONAR” Całkowity koszt przedsięwzięcia: 10 738 458,00 zł Dotacja NFOŚiGW:  10 675 523,00 zł.

Dotacja NFOŚiGW 10,6 mln zł na termomodernizację zakładów leczniczych Stowarzyszenia MONAR – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)