Kontakt

Dane teleadresowe

Siedziba Stowarzyszenia MONAR

ul. Nowolipki 9B
00-151 Warszawa
tel.: (22) 635 95 09
(22) 635 13 26
(22) 635 94 37
fax.: (22) 530 62 81

e-mail:biuro@monar.org

godziny otwarcia biura:

Sekretariat
poniedziałek – piątek 7.30-15.30, przerwa w poniedziałki, w godz. 12.00-13.30
Biuro
poniedziałek – piątek 9.00-17.00, przerwa w poniedziałki, w godz. 12.00-13.30

Numer rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000139796

NIP 526-10-38-205

REGON 000972654

KONTO WPŁATA 2,9% (1,9%) OD PRZYCHODÓW
66 1240 6218 1111 0000 4609 9369

KONTO STATUTOWE:
– składki członkowskie
– składki Compensa (dawniej FIN LIFE)
– nawiązki sądowe
18 1240 6218 1111 0000 4613 9906

KONTO PODSTAWOWE:
– dotacje z KB ds. PN
– składki PZU
30 1240 6218 1111 0000 4621 2537

BANK PEKAO S.A.

Oddział w Warszawie
ul. Nowogrodzka 50

KONTAKT DLA DZIENNIKARZY:

tel. 609 357 707

e-mail: e.rosowska@monar.org

STRONA INTERNETOWA:

administrator: Ewa Lenna Rosowska

e-mail: e.rosowska@monar.org

RZECZNIK PRAW OSÓB UZALEŻNIONYCH STOWARZYSZENIA MONAR:

Michał Budniakiewicz

e-mail: m.budniakiewicz@monar.org lub rzecznikpraw@monar.org

Adres korespondencyjny: ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa

Kontakt osobisty w biurze MONARU przy ul. Nowolipki 9B w Warszawie, po uprzednim umówieniu spotkania.