Kontakt

Dane teleadresowe

Siedziba Stowarzyszenia MONAR

ul. Nowolipki 9B
00-151 Warszawa
tel.: (22) 635 95 09
(22) 635 13 26
(22) 635 94 37
fax.: (22) 530 62 81

e-mail:biuro@monar.org

godziny otwarcia biura:
poniedziałek – piątek 8.00-17.00, przerwa w poniedziałki, w godz. 12.00-13.30

Numer rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000139796

NIP 526-10-38-205

REGON 000972654

KONTO WPŁATA 2,9% (1,9%) OD PRZYCHODÓW
66 1240 6218 1111 0000 4609 9369

KONTO STATUTOWE:
– składki członkowskie
– składki Compensa (dawniej FIN LIFE)
– nawiązki sądowe
18 1240 6218 1111 0000 4613 9906

KONTO PODSTAWOWE:
– dotacje z KB ds. PN
– składki PZU
30 1240 6218 1111 0000 4621 2537

BANK PEKAO S.A.

Oddział w Warszawie
ul. Nowogrodzka 50

KONTAKT DLA DZIENNIKARZY:

tel. 22 635 95 09

e-mail: biuro@monar.org

STRONA INTERNETOWA:

administrator: Agnieszka Grzelka

e-mail: a.grzelka@monar.org