Kontakt

Dane teleadresowe

Siedziba Stowarzyszenia MONAR

ul. Nowolipki 9B
00-151 Warszawa
tel.: (22) 635 94 37

e-mail: biuro@monar.org

Kontakt dla mediów: dr Maria Banaszak tel. 503 111 627

Numer rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000139796

NIP 526-10-38-205

REGON 000972654

KONTO STATUTOWE:
BANK PEKAO S.A. – Oddział w Warszawie
18 1240 6218 1111 0000 4613 9906

– darowizny pieniężne

– składki członkowskie

– nawiązki sądowe

POMOC DLA UKRAINY
Rachunek bankowy
93 1240 6218 1111 0010 6957 5759
Bank Pekao SA O/W-wa

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA MONAR DS. BADAŃ I ROZWOJU

dr Maria Banaszak
m.banaszak@monar.org

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA MONAR DS. WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO

Małgorzata Menderska
tel. 794 738 070
m.menderska@monar.org

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

iodo@monar.org