Kontakt

Dane teleadresowe

Siedziba Stowarzyszenia MONAR

ul. Nowolipki 9B
00-151 Warszawa
tel.: (22) 635 95 09
(22) 635 13 26
(22) 635 94 37
e-mail: biuro@monar.org

INFOLINIA czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-18:00:
574 734 814

Kontakt dla mediów: dr Maria Banaszak tel. 503 111 627

Numer rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000139796

NIP 526-10-38-205

REGON 000972654

KONTO STATUTOWE:
BANK PEKAO S.A. – Oddział w Warszawie
18 1240 6218 1111 0000 4613 9906

– darowizny pieniężne

– składki członkowskie

– nawiązki sądowe

POMOC DLA UKRAINY
Rachunek bankowy
93 1240 6218 1111 0010 6957 5759
Bank Pekao SA O/W-wa

ASYSTENTKA ZG STOWARZYSZENIA MONAR DS. ADMINISTRACYJNYCH

Bożena Tkacz

tel. 22 530 62 80

biuro@monar.org

PEŁNOMOCNIK ZG STOWARZYSZENIA MONAR DS. WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO

Paweł Korliński

tel. 22 530 62 88

pkorlinski@monar.org

PEŁNOMOCNIK ZG STOWARZYSZENIA MONAR DS. PROFILAKTYKI

Tomasz Gadek

tel. 536 004 172

t.gadek@monar.org

DZIAŁ SPRAWOZDAWCZOŚCI

Elżbieta Sawicka 

tel. 22 530 62 97

esawicka@monar.org

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Beata Marzec

tel. 22 530 62 95

beatamarzec@monar.org

Joanna Dombek

tel. 22 530 62 93, 530 62 94

j.dombek@monar.org

DZIAŁ KADR

Zofia Pisowicz

tel. 22 530 62 92

z.pisowicz@monar.org; kadry@monar.org

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Lidia Szwarc

tel. 22 530 62 90

lidka.szwarc@monar.org

PRAWNIK

Marcin Glinka

tel. 22 530 62 89

prawnik@monar.org

DZIAŁ SZKOLEŃ, BADAŃ I ROZWOJU

dr Maria Banaszak

tel. 503 111 627

m.banaszak@monar.org

DZIAŁ KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Agnieszka Grzelka

tel. 511 928 844

a.grzelka@monar.org

STRONA INTERNETOWA

administratorka: Agnieszka Grzelka

a.grzelka@monar.org

RZECZNIK PRAW OSÓB UZALEŻNIONYCH STOWARZYSZENIA MONAR

Agnieszka Grzelka

tel. 511 928 844

e-mail: a.grzelka@monar.org

Adres korespondencyjny: ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa

Kontakt osobisty w biurze MONARU przy ul. Nowolipki 9B w Warszawie, po uprzednim umówieniu spotkania.

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Marcin Glinka

tel. 22 530 62 89

iodo@monar.org