Placówki

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Radomiu

Adres

ul. Andrzeja Struga 57A
26-610 Radom
tel. 48 364 76 00

Kontakt

radom.poradnia@monar.org

Rodzaj placówki

Poradnie leczenia uzależnień i punkty konsultacyjne MONAR dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem