Placówki

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku

Adres

ul. Srebrniki 9
80-282 Gdańsk
tel. 58 302 04 42, 58 302 63 89

Kontakt

gdanskporadnia@monar.org

Rodzaj placówki

Poradnie leczenia uzależnień i punkty konsultacyjne MONAR dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem