Placówki

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie

Adres

ul. Montażowa 16
20-214 Lublin
tel. 81 745 10 10

Kontakt

poradnia.monar.lublin@wp.pl
monarlublin.pl

Rodzaj placówki

Poradnie leczenia uzależnień i punkty konsultacyjne MONAR dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem