Placówki

Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku

Adres

ul. Dąbrowskiego 3C
19-300 Ełk
tel. 87 562 55 78; 502 608 676

Kontakt

elk@monar.org

Rodzaj placówki

Schroniska dla osób bezdomnych MONAR-MARKOT