Aktualności

1 grudnia Światowy Dzień Walki z AIDS

Z okazji  Światowego Dnia Walki z AIDS pragniemy przypomnieć, że Stowarzyszenie MONAR aktywnie włączyło się w propagowanie profilaktyki HIV/AIDS. Jako pierwsza organizacja w Polsce zajęło się osobami zarażonymi. Do dziś wszystkie poradnie i ośrodki Stowarzyszenia MONAR świadczą pomoc osobom seropozytywnym i chorym na AIDS. Zainteresowanym terapią retrowirusową pomagamy nawiązać kontakt z poradniami szpitali zakaźnych i rozpocząć leczenie. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z wszystkimi specjalistycznymi placówkami zajmującymi się leczeniem osób żyjących z HIV. Prowadzi też edukację prozdrowotną oraz poradnictwo dla rodzin i partnerów osób żyjących z HIV.