Aktualności

10-lecie Osiedla Sitowie w Gdańsku

Osiedle Sitowie w Gdańsku to projekt realizowany z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach partnerstwa organizacji lokalnych, w tym Stowarzyszenia Monar. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie. Realizatorzy zapewniają miejsca hostelowe dla 42 beneficjentów, którym oferują pomoc według zasady „wspierać i wymagać poprzez: wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, doradztwo zawodowe, pracę socjalną, szkolenia, treningi pracy i asystenturę” (Osiedle Sitowie |).

W projekcie „Osiedle Sitowie” już od dekady Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT prowadzi dom treningowy będący elementem systemu pomocy dla samotnych kobiet z dziećmi.

27 sierpnia Osiedle Sitowie świętowało dziesiątą rocznicę działania. Swoją obecnością imprezę uświetniły:

Aleksandra Dulkiewicz – Pani Prezydent Miasta Gdańsk
oraz
Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania

Z okazji tego pięknego jubileuszu wszystkim realizatorom i beneficjentom składamy gratulacje i życzenia.

Na zdjęciu (od lewej) Monika Chabior, zastępczyni prezydent ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, Elżbieta Zielińska ( Przewodnicząca ZG MONAR)
Gdańsk, ul. Sitowie. 10-lecie Osiedla Sitowie
Gdańsk, ul. Sitowie. 10-lecie Osiedla Sitowie

Zdjęcia: www.gdansk.pl