Aktualności

14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych

14 kwietnia to Dzień Ludzi Bezdomnych. Jak wynika z raportu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Polsce żyje ponad 30 tys. osób bezdomnych. Większość – 83,6 % stanowią mężczyźni. Najwyższy poziom bezdomności odnotowano w województwie mazowieckim, śląskim i pomorskim, najniższy zaś w podlaskim. Najczęściej podawaną przez badanych przyczyną bezdomności były konflikty w rodzinie, uzależnienie oraz eksmisje. Większość osób badanych, bo aż 11 917, znajdowało pomoc w schroniskach, 2987 w noclegowniach i innych placówkach. 

Raport z badania – edycja 2019

Monar wspiera osoby bezdomne w 62 placówkach, tj. 7 Domach dla Samotnych Matek z Dziećmi, 51 Domach Monar – Markot (40 schronisk, 4 schroniska z usługami opiekuńczymi, 4 noclegowniach, 3 ogrzewalniach), kompleksie mieszkań chronionych, ośrodku interwencji kryzysowej, ośrodku dla osób nietrzeźwych oraz poradni interwencyjno – konsultacyjnej.

W roku 2018 Stowarzyszenie Monar powołało następujące placówki dla osób bezdomnych:

 • Ogrzewalnia w Zielińcu, powołana jako rozszerzenie działalności statutowej: Schroniska dla Osób Bezdomnych i Ogrzewalni Markot w Zielińcu
 • Ogrzewalnia w Wyszkowie, powołana w strukturze: Noclegowni i Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych Markot w Wyszkowie
 • Noclegownia w Wyszkowie, Noclegowni i Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych Markot w Wyszkowie
 • Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi w Oryszewie powołane w strukturze Centrum Pomocy Bliźniemu w Oryszewie
 • Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi Markot w Bobrowcu, powołane jako rozszerzenie działalności statutowej: Schroniska dla Osób Bezdomnych Markot w Bobrowcu
 • Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi w Grzędach, powołane jako rozszerzenie działalności statutowej: Schroniska dla Osób Bezdomnych Markot w Grzędach
 • Mieszkania chronione, powołane w strukturze Centrum Pomocy Bliźniemu w Oryszewie
 • Schronisko dla Osób Bezdomnych – Młodych Dorosłych, powołane w strukturze Centrum Pomocy Bliźniemu w Warszawie
 • Hostel Readaptacji Społecznej, powołany w strukturze Centrum Pomocy Bliźniemu w Warszawie
 • Świetlica Środowiskowa „Piekarnia Wartości” w Łodzi
 • Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi Markot w Rożnowicach w strukturach organizacyjnych Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku

Działania Stowarzyszenia Monar na rzecz osób wykluczonych społecznie w roku 2018:

bezdomność