Wydarzenia

Seminarium – Ochrona Zdrowia w Sytuacji Bezdomności

Stowarzyszenie Monar zaprasza na seminarium:

OCHRONA ZDROWIA W SYTUACJI BEZDOMNOŚCI

Seminarium dotyczące problematyki organizacji pomocy osobom będącym
w sytuacji bezdomności
  w świetle nowelizacji ustawy o pomocy społecznej
z dnia 5 sierpnia 2015r.

Organizator :
Stowarzyszenie MONAR we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym 

Patronat honorowy  Wojewody Mazowieckiego

Seminarium jest podsumowaniem dwuletniego projektu pn.: „Pomocna Dłoń” realizowanego przez Stowarzyszenie MONAR we współpracy z Mazowieckim Szpitalem Chirurgii Urazowej im
św. Anny  przy ul. Barskiej w Warszawie  oraz Szpitalem Solec w Warszawie..

Głównym celem Seminarium  jest przedstawienie wypracowanych metod pomocy hospitalizowanym pacjentom znajdującym się w sytuacji bezdomności, potrzebującym wsparcia po zakończonym procesie leczenia oraz przedstawienie aktualnych rozwiązań prawnych dotyczących organizacji pomocy społecznej i zdrowotnej osób bezdomnych.

Seminarium odbędzie się dnia 16 grudnia 2016r. w Warszawie,

 Sala 8  Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  przy ul. Żwirki i Wigury 63  (dojazd z Dworca Centralnego autobusami ZTM 175,128,504)

Początek:  godz. 10.30

Udział w seminarium jest bezpłatny .

Serdecznie zapraszamy

Ze względu na ograniczona liczbę miejsc prosimy o mailowe potwierdzenie obecności do 13.12.2016r. na adres t.sierawska@monar.org

 

www.mazowieckie.pl