Aktualności

5 rocznica projektu Osiedle Sitowie

3 października obchodziliśmy uroczyste obchody 5-lecia projektu „Osiedle Sitowie”

Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku już 5 lat prowadzi „Hostel Sitowie” – domy readaptacyjne dla samotnych mam i dzieci. Trening w ramach innowacyjnego projektu odbyło już 17 osób i kolejne 14 jest w trakcie realizacji. Ta forma aktywizacji stanowi etap pośredni w drodze do samodzielności, pomiędzy Domem Samotnej Matki, a mieszkaniem socjalnym.

W ramach projektu prowadzimy dwa domy, w których mieszkają nasi podopieczni. Główny nacisk kładziemy na aktywizację zawodową, społeczną i wyrobienie właściwych wzorców wychowawczych. Wszyscy mieszkańcy mogą korzystać z pomocy psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego oraz doradcy zawodowego. Wsparcie specjalistów jest bezpłatne, natomiast wymagamy partycypacji w kosztach utrzymania.

Na Osiedlu Sitowie swoje domy mają również inne organizacje wspierające osoby wykluczone społecznie. Wśród Partnerów są: Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry, Stowarzyszenie „Wspólnota Serc” i Stowarzyszenie Prometeusz. Projekt koordynuje natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, który zainicjował i pozyskał budynki na potrzeby prowadzenia przedsięwzięcia.

sitowie sitowie-ii