Aktualności

Powstał ukraiński oddział Stowarzyszenia MONAR

Realizacja pierwszej edycji projektu pod nazwą „Doskonalenie kompetencji zawodowych terapeutów uzależnień na Ukrainie w oparciu o najlepsze doświadczenia państw Unii Europejskiej” dobiegła końca. Jednym z jej efektów jest powołanie oddziału MONARU we Lwowie.

Projekt był realizowany przez MONAR i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i służył przygotowaniu ukraińskiej kadry terapeutycznej do pracy z osobami uzależnionymi. Zarówno polscy jaki i ukraińscy uczestnicy projektu wnieśli w jego realizację wspaniałą energię, profesjonalizm i pasję. Było to bowiem spotkanie ludzi nieobojętnych, w czasie szczególnie trudnym, nie tylko dla Ukrainy, ale i dla nas, jej najbliższego sąsiada.

Poza rezultatami bezpośrednimi, czyli przeszkoleniem i certyfikacją 30 ukraińskich specjalistów terapii uzależnień, uzyskaliśmy także rezultaty pośrednie, stanowiące swoistą wartość dodaną. Wymiernym efektem realizacji projektu jest inicjatywa piątki jego uczestników z Ukrainy, którzy podjęli kroki zmierzające do utworzenia oddziału Stowarzyszenia MONAR z siedzibą we Lwowie. Oddział ten został oficjalnie powołany 25 lutego 2015 roku uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR. Obecnie skupia on 20 członków, jednak nadal kolejne osoby pracujące z uzależnionymi na Ukrainie składają deklaracje członkowskie.

Ponadto trwają prace nad rozpoczęciem drugiej edycji projektu, która obejmie superwizje dla uczestników pierwszej edycji, staże w placówkach MONARU, a także przeszkolenie nowej grupy 30 terapeutów, tym razem z terenu centralnej i wschodniej Ukrainy, pracujących z osobami uzależnionymi.

Jagoda Władoń, pełnomocnik Zarządu Głównego MONARU ds. współpracy zagranicznej.

Screenshot_196  Screenshot_197  Screenshot_198