Aktualności

Badanie sprawozdania finansowego za 2022r.

Biuro Zarządu Głównego  informuje, iż w dniach  od 17 kwietnia do 31 maja 2023 roku będzie przeprowadzane przez audytora zewnętrznego badanie zbiorczego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia MONAR za 2022 rok.

Audyt zewnętrzny będzie przeprowadzany w Biurze ZG MONAR, jak również w wytypowanych przez Biegłego Rewidenta placówkach.