Aktualności

Badanie sprawozdania finansowego za 2023r.

Biuro Zarządu Głównego  informuje, iż w dniach od 02 kwietnia do 21 kwietnia 2024 roku będzie przeprowadzane przez audytora zewnętrznego badanie zbiorczego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia MONAR za 2023 rok.

Audyt zewnętrzny będzie przeprowadzany w Biurze ZG MONAR, jak również w wytypowanych przez Biegłego Rewidenta placówkach.