Aktualności

Badanie zbiorczego sprawozdania finansowego za 2020 r.

Biuro Zarządu Głównego  informuje, iż w dniach  od 11 maja do 10 czerwca 2021 roku audytor zewnętrzny przeprowadzi badanie zbiorczego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia MONAR za 2020 rok.

Audyt zewnętrzny będzie przeprowadzany w Biurze ZG MONAR, jak również w wytypowanych przez Biegłego Rewidenta placówkach.