Aktualności

Badanie: Życie w procesie zdrowienia – Life in Recovery

Stowarzyszenie Monar we współpracy z Uniwersytetem w Sheffield i organizacjami działającymi na rzecz osób uzależnionych realizuje badanie: „Życie w procesie zdrowienia” – Life in Recovery (LiR), które ma na celu udokumentowanie życia osób, którym udało się zmniejszyć lub zaprzestały problematycznego używania substancji psychoaktywnych (z wyłączeniem alkoholu lub leków na receptę) i jak przezwyciężenie ich problematycznego używania zmieniło ich życie i życie osób wokół nich.
Kto może przystąpić do badania?
– osoba, która ukończyła 18 lat
– osoba, która uważa, że jest w „procesie zdrowienia/ w terapii” przez CO NAJMNIEJ 3 MIESIĄCE lub zaprzestała ryzykownego używania narkotyków

Ankieta dostępna jest tutaj:
https://qsharingeu.eu.qualtrics.com/…/fo…/SV_beL1UMZBDyO8HgV

Zachęcamy do udziału w badaniu.