Aktualności

Bezdomność nie zaczyna się jesienią i nie kończy wiosną.

14 kwietnia 2016r Stowarzyszenie MONAR organizuje ogólnopolskie seminaria we Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu pod hasłem Bezdomność nie zaczyna się jesienią i nie kończy wiosną.Wydarzenie jest organizowane w 20 rocznicę ogłoszenia przez Marka Kotańskiego 14 kwietnia Dniem Ludzi Bezdomnych i zostało objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich , Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Marszałków Województw Dolnośląskiego, Mazowieckiego oraz Wielkopolskiego .

Założeniem seminariów jest uwrażliwienie na problem wykluczenia społecznego różnych grup społecznych oraz zmianę publicznego postrzegania bezdomności poprzez pryzmat zapewnienia schronienia przed zimnem. Podczas każdego seminarium zostanie podjęty inny problem. Obszary problemowe to sytuacja życiowa: bezdomnych dzieci mieszkających w schroniskach i domach dla matek z dziećmi, młodych osób bez perspektyw życiowych oraz osób starszych żyjących w samotności i skrajnym ubóstwie.

Programy szczegółowe wydarzenia w załączniku. Patronami medialnymi wydarzenia są portal ngo.pl, stacja radiowa RDC oraz TVP3 Poznań.

Koordynatorem wydarzenia jest Teresa Sierawska – Pełnomocnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR – t.sierawska@monar.org.

Udział w seminariach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: t.sierawska@monar.org

Serdecznie zapraszamy!

Screenshot_11 Screenshot_12 Screenshot_13

Pliki do pobrania

Agenda seminarium wielkopolskiego

Program Dolny Ślask Bezdomność nie zaczyna się jesienią i nie kończy wiosną

mazowieckie seminarium