Aktualności

Bezpłatna Pomoc Prawna

Z początkiem 2016 roku na terenie całej Polski rozpoczął funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej. Jest to efekt wejścia w życie ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, która zakłada stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące prawnej pomocy oraz lista punktów, w których taką pomoc można uzyskać na terenie całej Polski:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci-glowne/news,7456,darmowa-pomoc-prawna.html

Stowarzyszenie MONAR jest jednym z podmiotów uczestniczącym i współpracujący przy realizacji programu darmowej pomocy prawnej na terenie m. st. Warszawy.W punkcie stworzonym przez nasze Stowarzyszenie usługa bezpłatnej porady prawnej świadczona jest w Dzielnicy Praga – Północna ul. Tarchomińska 14 (róg Białostockiej) codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10 -14.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z powyższej formy pomocy.

Osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnych porad na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r. Poz 1255) to:

– młodzież do 26 roku życia
– rodziny wielodzietne
– seniorzy powyżej 65 roku życia
– korzystający z pomocy społecznej
– weterani i kombatanci
– dotknięci katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną