Aktualności

Bursztynowy Mieczyk dla PCPB W Gdańsku

W miniony piątek nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego odebrała Agnieszka Nowak, kierująca Pomorskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar  – Markot w Gdańsku. Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, organizacji pozarządowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Europejskiego Centrum Solidarności, Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych oraz laureaci z poprzednich lat uhonorowała wieloletnią pracę zespołu PCPB na rzecz osób wykluczonych społecznie z miasta Gdańska i okolicznych gmin.

Serdecznie gratulujemy!

mieczyk 1   mieczyk 2 mieczyk 3