Aktualności

Dystrybucja Dobra rozpoczęta!

W miniony weekend, w Hotelu Ibis Warszawa Stare Miasto Monar uruchomił pierwszy Dystrybutor Dobra!

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Jolanta Łazuga –Koczurowska, przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia MONAR oraz Stephen Hadley, dyrektor Hotelu Ibis.
 „Projekt „Dystrybutor Dobra” od samego początku bardzo nam się spodobał. Angażuje wiele osób, organizacji i instytucji, ale jego mechanizm jest bardzo prosty, co stanowi jego zaletę. Pomaganie jest szlachetne, sprawia dużo frajdy i jesteśmy zwyczajnie bardzo dumni, iż pierwszy „Dystrybutor Dobra” stanął właśnie w hotelu ibis Warszawa Stare Miasto.” – powiedział Stephen Hadley, dyrektor hotelu.
Wieczór inauguracyjny uświetnił występ świetnej aktorki i piosenkarki Ewy Konstanciak oraz set didżejski w wykonaniu energetycznej  DJ Wiki –  ambasadorki projektu. W imprezie uczestniczyli goście wspierający i kibicujący „Dystrybutorowi”: przyjaciele MONARU, podopieczni Stowarzyszenia Aktywny Senior, przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, organizacji pozarządowych oraz goście hotelowi i mieszkańcy Warszawy. Uroczystość miała charakter otwarty, a dodatkowo atmosferę podgrzał poczęstunek przygotowany przez szefa kuchni Hotelu ibis.
Produktem startowym, który można było (i można nadal) kupić poprzez „Dystrybutor Dobra” jest skrzat Helpuś wyprodukowany przez seniorki działające w Stowarzyszeniu Aktywny Senior.

„Dystrybutor Dobra”  to pomysł, który powstał z inicjatywy Stowarzyszenia MONAR w 2014 roku.  Polega on na stworzeniu przedsiębiorstwa społecznego, którego podstawową działalnością będzie sprzedaż poprzez automaty vendingowe produktów wytwarzanych przez podmioty ekonomii społecznej z wyraźnym zaznaczeniem misji i strategii społecznej. „Dystrybutor Dobra” jest odpowiedzią na potrzebę aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przede wszystkim  podopiecznych MONARU po ukończonych programach terapeutycznych , którzy mają trudności z podjęciem zatrudnienia. Osoby te zostaną zaangażowane w utworzonym przedsiębiorstwie,  m.in. w produkcję towarów do maszyn, serwisowanie, pakowanie, wysyłkę, obsługę sklepu internetowego. Całkowity zysk ze sprzedaży będzie reinwestowany w celach społecznych.

Pierwszym sukcesem „Dystrybutora”  było miejsce w finale konkursu Komisji Europejskiej „Social Innovation – New Ways to Grow” – projekt znalazł się w pierwszej dziesiątce finalistów na ponad 1400 zgłoszeń.

Ze środków zebranych podczas akcji na portalu Polakpotrafi.pl zostały zakupione dwa automaty. Następnym krokiem było przebudowanie maszyn na podstawie projektu pracowników Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pierwszy „Dystrybutor Dobra” został postawiony w Hotelu Ibis –Warszawa Stare Miasto. Hotel ten w ramach strategii Planet 21 –programu społecznej odpowiedzialności biznesu – podejmuje nie tylko działania na rzecz ochrony środowiska, ale także inicjatywy z obszaru społecznego, dlatego też zdecydował się wesprzeć realizację „Dystrybutora Dobra”. Jeszcze na etapie zbiórki pieniędzy projekt został objęty patronatem dziennika Rzeczpospolita.

dystrybutor-14dystrybutor-13dystrybutor-12dystrybutor-11dystrybutor-10dystrybutor-8dystrybutor-7dystrybutor-6dystrybutor-5dystrybutor-4dystrybutor-3dystrybutor-2dystrybutor-1dystrybutor-9dystrybutor-15