Aktualności

Dzień Ludzi Bezdomnych

homeless14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych ustanowiony w 1996r. przez Marka Kotańskiego, w obliczu pandemii nabiera nowego znaczenia. W Polsce żyje ponad 30 tys. osób w kryzysie bezdomności, duża ich część funkcjonująca w przestrzeni publicznej ma ograniczony dostęp do opieki medycznej, środków dezynfekcji i higieny osobistej, żywności i bezpiecznego schronienia. Jedyną możliwością wydaje się wdrożenie rozwiązań systemowych, angażujących instytucje na poziomie samorządu, przy wsparciu rządu i organizacji pozarządowych. Nie bądźmy obojętni.

 

Propozycje działań wg Rzecznika Praw Obywatelskich :
  1. Wspieranie osób przebywających w placówkach dla bezdomnych  (kontrola zaopatrzenia w środki ochrony i dezynfekcji, zaopatrzenie w żywność i umożliwienie bezpiecznej kwarantanny w razie kontaktu z chorym)
  2. Łatwiejszy dostęp do żywności i możliwość bezpiecznej kwarantanny dla osób mieszkających na ulicach, dworcach, przystankach, parkach.
  3. Konieczna jest współpraca wielu instytucji na poziomie samorządu, ze wsparciem rządu (chodzi o szpitale, stacje pogotowia ratunkowego, stacje sanitarno-epidemiologiczne, organizacje pozarządowe prowadzących placówki dla osób w kryzysie bezdomności, policję, straże miejskie, straże kolejowe).

    Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-przypomina-dzien-ludzi-bezdomnych