Aktualności

Efekty edukacji ekonomicznej w ośrodkach MONARU

Podsumowana została druga edycja projektu „ABC budżetu domowego, oszczędzania i pożyczania”, realizowanego w wybranych placówkach Stowarzyszenia MONAR dzięki dofinansowaniu Narodowego Banku Polskiego. Wyniki ewaluacji wskazują na zmianę postaw uczestników projektu w dziedzinie gospodarowania pieniędzmi.

W ramach projektu zorganizowano warsztaty dla blisko 300 osób z 12 placówek MONARU. Ich uczestnicy uczyli się planować swój budżet, poznawali zasady oszczędzania oraz zaciągania kredytów. Zdobyta wiedza ma im pomóc podejmować rozsądne, odpowiedzialne decyzje dotyczące własnych finansów, a także unikać pułapek związanych z nadmiernym zadłużaniem się – osoby wychodzące z uzależnienia i bezdomności po powrocie do społeczeństwa często stanowią łatwy łup dla firm parabankowych oferujących pożyczki na bardzo wysoki procent.

O wzroście świadomości ekonomicznej wśród podopiecznych ośrodków MONARU objętych szkoleniem świadczą ich odpowiedzi na zawarte w ankietach ewaluacyjnych pytania dotyczące codziennych zachowań związanych z gospodarowaniem pieniędzmi. Przed przystąpieniem do zajęć ponad 25 proc. ankietowanych przyznało, że nie planowało swoich wydatków, blisko połowa (47,7 proc.) deklarowało planowanie z dnia na dzień. Po zakończeniu warsztatów odsetek respondentów zamierzających postępować w ten sposób wynosił odpowiednio 3,4 oraz 5,7 proc. Wzrosła natomiast liczba osób patrzących na kwestie finansów osobistych w szerszej perspektywie czasowej – niemal 70 proc. ankietowanych zapowiedziało planowanie swoich wydatków z miesięcznym wyprzedzeniem (przed szkoleniem planowało w ten sposób 24,2 proc.), a ponad 14 proc. chciało planować z półrocznym wyprzedzeniem (przed szkoleniem robiło tak zaledwie 1,1 proc.).

Zamiar systematycznego oszczędzania na ważne cele zadeklarowało po ukończeniu szkolenia 54,4 proc. ankietowanych uczestników projektu (przed rozpoczęciem warsztatów oszczędzało w ten sposób 6,1 proc.). Na uwagę zasługuje również wynikająca z odpowiedzi zmiana preferencji ankietowanych związanych z pożyczaniem pieniędzy – w porównaniu z badaniem sprzed warsztatów spadł odsetek osób uważających, że warto pożyczać na cele konsumpcyjne.

Zarówno wartość merytoryczna programu warsztatów, jak i sposób przedstawienia treści o tematyce ekonomicznej osobom wychodzącym z uzależnienia i bezdomności, zostały pozytywnie ocenione przez kadrę realizującą projekt w poszczególnych ośrodkach.

Podsumowując wnioski z ewaluacji projektu można stwierdzić, że wyniki badań ewaluacyjnych wskazują na celowość wdrażania programu edukacji ekonomicznej w ośrodkach Stowarzyszenia MONAR. Dla osób wychodzących z uzależnienia i bezdomności nabycie podstawowej wiedzy ekonomicznej pozwalającej na racjonalne gospodarowanie finansami osobistymi jest bowiem istotnym elementem przygotowania do funkcjonowania w społeczeństwie po opuszczeniu ośrodka.

Czytaj również:

MONAR i NBP na rzecz edukacji ekonomicznej (2011)

Podsumowanie pierwszej edycji projektu (2012)

Oficjalna inauguracja drugiej edycji projektu (2013)

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.