Wydarzenia

Ełk: konferencja na temat polityki społecznej XXI wieku w kontekście zwalczania ubóstwa

17 października, w 25-lecie Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, na potrzeby podjęcia kompleksowych działań zmierzających do zwalczania ubóstwa, a także wzmacniania solidarności z ofiarami nędzy na całym świecie, Stowarzyszenie Monar zorganizowało konferencję pt.: „Polityka społeczna XXI wieku”. Spotkanie miało na celu dyskusję i refleksję na tematy dotyczące osób ubogich borykających się z ubóstwem, ale i ukazanie, do jakich zmian dąży polityka społeczna XXI wieku. Spotkanie zaowocowało w wymianę doświadczeń i poglądów oraz pogłębienie współpracy. Zaprezentowaliśmy model pracy naszej placówki na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Wśród prelegentów znaleźli się Pan Profesor Mirosław Grewiński – znakomity specjalista z zakresu polityki społecznej, a także
Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz Jolanta Koczurowska, przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR, certyfikowana specjalistka terapii uzależnień, autorka wielu autorskich programów terapeutycznych, profilaktycznych i szkoleniowych.

Wśród słuchaczy byli: Przewodniczący Rady Miasta Ełk Dariusz Wasilewski, Przewodniczący Rady Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Irena Markowska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku Pani Aneta Ruszczyk oraz Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej Bożena Piątek a także pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Iwona Nowakowska. Za przybycie serdecznie dziękujemy także służbom mundurowym: Komendantowi Straży Miejskiej w Ełku Krzysztofowi Skiba wraz ze współpracownikami oraz Komendzie Powiatowej Policji w Ełku.

 

22489829_1814465758583319_4152825625915569258_n   22540241_1814464741916754_4956440518894528834_n

Konferencja została zrealizowana dzięki „Programowi wspierającemu rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017. CEL. Nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych. BEZDOMNOŚĆ TO NIE HOSPICJUM – TU NIE KOŃCZY SIĘ ŻYCIE. EDYCJA 2017, współfinansowanego z budżetu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz budżetu Gminy Miasta Ełk.

Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Elżbietę Rafalską.