Aktualności

Ełk wobec ubóstwa

W Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem (17 października), odbyło się seminarium „Bezdomność – tu nie kończy się życie…”, adresowane do przedstawicieli ełckich jednostek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, podmiotów i osób działających na rzecz ubogich.

Spotkanie było poświęcone działaniom i inicjatywom podejmowanym na rzecz osób będących w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności bezdomnych, niepełnosprawnych, starszych, dzieci wychowywanych w rodzinach rozbitych i niepełnych. Podczas seminarium prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz wręczył przedstawicielom klas gimnazjalnych nagrody za udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Bezdomność – tu nie kończy się życie…”.

Seminarium zorganizowano pod patronatem Prezydenta Miasta Ełku, w ramach partnerskiego projektu Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Ełku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku. Projekt „Bezdomność tu nie kończy się życie…”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jest realizowany do grudnia 2013 r. Zakłada wsparcie 20 osób bezdomnych poprzez ich aktywizację za pomocą warsztatów edukacyjnych, kursów zawodowych, a także pracy z animatorami. Projekt ma na celu przygotowanie uczestników do ponownego wejścia na rynek pracy oraz włączenie ich w aktywne życie społeczne.

Celem seminarium było wypracowanie ełckiego modelu pracy na rzecz osób bezdomnych. Ubóstwo i bezdomność są przedmiotem troski lokalnych władz, instytucji i organizacji. To problem złożony, wielowymiarowy, wielorako uwarunkowany. Przeciwdziałanie tym zjawiskom jest bardzo trudne, nie zawsze możliwe i skuteczne, tym bardziej, że jednocześnie trzeba działać dwukierunkowo: po pierwsze wspierać ludzi borykających się z problemami, po drugie stwarzać im możliwości wyjścia z trudnej sytuacji.

Nikodem Kemicer

Organizator seminarium: Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Ełku
Patronat: Prezydent Miasta Ełku (prezydent Tomasz Andrukiewicz)
Partnerzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

Projekt współfinansowany z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.