Aktualności

ERASMUS+ podróżuj, ucz się, zmieniaj rzeczywistość

W 2015 roku Stowarzyszenie Monar przystąpiło do projektu ECETT Mobility Polska – Cross-training kompetencyjny, współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+. W jego ramach terapeuci uzależnień z ośrodków Monaru z całej Polski wyjechali do czterech organizacji partnerskich: Proyecto Hombre (Hiszpania), CEIS Roma (Włochy), Trempoline (Belgia) i Magdalena (Czechy) na dwutygodniowe staże, by przyglądać się, uczyć i wymieniać doświadczenia z zagranicznymi specjalistami z tej dziedziny w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i różnych substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy. Nauka praktycznego podejścia do pracy z pacjentem miała charakter job-shadowingu,  bardzo znanej i powszechnie stosowanej metody pracy poprzez aktywne uczestnictwo stażysty w pracy terapeuty i towarzyszeniu mu we wszystkich całodziennych aktywnościach.

Założenia metody ECETT Mobility Polska (w naszym kraju bardzo nowatorskiej) zasadzają się na uczeniu się poprzez podróże, a zatem chłonięciu wiedzy z zakresu profilaktyki i terapii od specjalistów z innych krajów, tak by móc zaimplementować co bardziej skuteczne rozwiązania w leczeniu naszych beneficjentów. Długofalowe profity takich staży to przede wszystkich wzmacnianie jakości działania organizacji, nawiązanie relacji z partnerami zagranicznymi, co ma szansę przełożyć się na dynamikę rozwoju naszej instytucji. Inne realizowane cele programowe to poznawanie narzędzi i metod terapeutycznych do wykorzystywania przy poszczególnych rodzajach uzależnień, zdobywanie wiedzy o strukturze placówek, ich funkcjonowaniu i zasadach finansowania. Najbardziej wymiernym owocem takich wymian terapeutycznych są dobre praktyki. Każdy z uczestników był bowiem zobligowany do umieszczenia swojej dobrej praktyki w bazie danych ECETT tak, by inni mogli z tego korzystać. Nasza polska ekipa założyła blog, na którym umieszczała swoje wrażenia z pobytu w organizacjach partnerskich.

20170313_100016                                                           2-10

1-9                                                           1-51

Dodatkowo, w ramach jubileuszu dziesięciolecia ECETTu – europejskiego partnerstwa na rzecz edukacji, uczenie się przez podróże, odbyły się warsztaty przy ulicy Marywilskiej 44a w Ośrodku Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, które zebrały uczestników projektu z całej Europy. Oprócz warsztatów, w ramach których stażyści programu Ecett dzielili się dobrymi praktykami zebranymi podczas wyjazdów zagranicznych zrealizowanych w ramach programu Erasmus +, w programie znalazły się również wystąpienia wybitnych specjalistów z Europy. Swoje referaty przedstawili: Jolanta Łazuga-KoczurowskaGeorges van der Straten, Kenneth Robinson i Thomas Fischer. 

DSC_0454                                                           DSC_0490

W przeciągu dwu lat w ramach projektu wyjechało 16 terapeutów działających na co dzień w strukturach monarowskich w całej Polsce (Gdańsk, Opole, Białystok, Warszawa, Częstochowa). Wyjeżdżali w różnych odstępach czasu w dwuosobowych  teamach. W tym czasie Stowarzyszenie Monar przyjęło na wymianę 15 stażystów z krajów partnerskich, którzy z kolei zapoznawali się ze specyfiką działania naszych placówek. Projekt kończy się 31 maja.

Obejrzyjcie film z projektu:

Nasz udział w tym niezwykłym projekcie dał naszym stażystom ogromne doświadczenie, energię do pracy z innowacyjnymi metodami terapeutycznymi. Mamy nadzieję, ze stażyści, którzy przyjechali do placówek Monaru wynieśli równie dużo dobrych doświadczeń i wiedzy.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europej­skiej Erasmus+

erasmus-logo

 

Szczegóły znajdziecie pod linkiem.