Aktualności

Europa wobec narkotykowych wyzwań

W jaki sposób przeprowadzać dobrowolne testy na obecność narkotyków? Jak szkolić dziennikarzy, by właściwie informowali o różnych formach uzależnień? Czy muzyka pozwala dotrzeć do młodzieży z pozytywnym przekazem? To tylko niektóre z zagadnień, poruszanych podczas konferencji Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków (EAD), która odbyła się 7 lipca w Warszawie.

Zainaugurowana dwa lata temu, podczas Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi (26 czerwca), kampania EAD ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z zażywaniem nielegalnych narkotyków. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 120 osób, reprezentujących organizacje, które zobowiązały się do realizacji konkretnych działań w tym zakresie. Jedną z tych organizacji było Stowarzyszenie MONAR, reprezentowane przez Jolantę Łazugę-Koczurowską, przewodniczącą Zarządu Głównego.

Warszawska konferencja, zorganizowana przez Komisję Europejską i polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, stała się okazją do wymiany opinii dla decydentów, którzy kształtują politykę na szczeblu narodowym i europejskim oraz praktyków, działających w tym obszarze na poziomie lokalnym. Wśród prelegentów znaleźli się Adam Rapacki (podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych), Andrzej Włodarczyk (podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia) oraz przedstawiciele instytucji europejskich odpowiedzialni za politykę narkotykową, a także reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego – sygnatariusze Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków, naukowcy i goście honorowi, m.in. Krzysztof Jaryczewski, założyciel zespołu rockowego „Oddział Zamknięty”. Znane postaci świata sportu, rozrywki i mediów podzieliły się swoimi doświadczeniami, a wiele z nich podpisało deklarację przyłączenia się do kampanii.

Najważniejszym tematem spotkania był problem nowych substancji psychoaktywnych. Komisja Europejska proponuje państwom członkowskim UE, by nowe środki psychoaktywne były poddawane kontroli. Komisja dokonuje przeglądu mechanizmu szybkiej wymiany informacji o nowych substancjach psychoaktywnych oraz analizuje, jak sprawić, by był on bardziej skuteczny. Będzie to kluczowe zagadnienie „Raportu na temat oceny funkcjonowania Decyzji Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych”, który przedstawi wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding.

Więcej informacji:
1. Europejska Kampania w sprawie Narkotyków
2. Plan działania UE w zakresie narkotyków na lata 2009-2012
3. Strona wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej V. Reding
4. Strona Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej
5. Strona polskiej prezydencji