Aktualności

FRED GOES NET

Poradnia MONAR w Krakowie od kilku lat prowadzi wspólnie z Centrum Profilaktyki i Edukcji Społecznej PARASOL program wczesnej interwencji FRED GOES NET. Program jest finansowany z dwóch źródeł: Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii oraz z Gminy Miejskiej Kraków. Co roku korzysta z niego od 100 do 150 młodych osób, które doświadczyły problemów społecznych w związku z używaniem narkotyków bądź alkoholu. Z filmu dowiecie się jak uzyskać informacje na temat zasad naboru i tego czy program jest w istocie i na ile może być pomocny w oddziaływaniach wobec młodzieży.
POLECAMY!