Aktualności

GSWB. Wizyta studyjna na Kielecczyźnie

Przedstawiciele Partnerstwa Lokalnego z Radomia, którego opiekunem w ramach Zadania 4. (opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności) projektu 1.18 POKL „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest przedstawiciel MONARU, odwiedzili szereg placówek zajmujących się pomocą społeczną w Kielcach i innych miejscowościach regionu.

Screenshot_73

W ramach wizyty, zorganiWizyta w Domu Samopomocy w Świniarachzowanej w dniach 10-12 września, udział w zaplanowanych spotkaniach wzięło 6 przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, 4 przedstawicieli Caritas Diecezji Radomskiej oraz opiekun merytoryczny z ramienia Stowarzyszenia MONAR. Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję zapoznać się z przykładami dobrych praktyk w zakresie tworzenia i funkcjonowania rozwiązań mających na celu wspieranie osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, niepełnosprawnych psychicznie oraz matek z dziećmi opuszczających swoje domy ze względu na przemoc w rodzinie.

Wizyta studyjna była swego rodzaju formą szkolenia wyjazdowego. Odwiedzono m.in. Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej, gdzie funkcjonują warsztaty różnego rodzaju (małej poligrafii, krawiecki, ślusarski, stolarski, budowlany ora cateringowo-porządkowy). W ramach działalności warsztatów prowadzona jest aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych.

W ciągu trzech dni wizyty jej uczestnicy byli także m.in. w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Kielcach i w Miechowie, kieleckiej świetlicy „Przystań” przy której działają łaźnia, pralnia i punkt interwencji kryzysowej (całość prowadzi Fundacja Arka Nadziei), a także w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Caritas w Świniarach. Mogli też przyjrzeć się funkcjonowaniu mieszkań chronionych w Kielcach, w których podopieczni tamtejszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie mają szansę na odbycie i zakończenie terapii odwykowej oraz integrację ze środowiskiem poprzez przygotowanie się pod opieką specjalistów do samodzielnego życia. Pełny wykaz odwiedzonych placówek oraz szczegóły wizyty są przedstawione w protokole, dostępnym poniżej.

Goście z radomskiego Partnerstwa Lokalnego byli pod wrażeniem poznanych rozwiązań organizacyjnych, jak i ciekawych pomysłów na aktywizację podopiecznych (np. sklepu z używaną odzieżą w Miechowie). Doświadczenia wyniesione z wizyty studyjnej z pewnością będą dla nich inspiracją przy tworzeniu lokalnych systemów pomocy służących osobom potrzebującym.

kielce092012