Aktualności

Harasimowicz o programie przeciwdziałania narkomanii

Ten program i jego zakres był konsultowany z organizacjami pozarządowymi. Jesteśmy z niego zadowoleni, ponieważ miasto traktuje nas jako partnerów merytorycznych i docenia naszą rolę – powiedział portalowi NGO.pl terapeuta MONARU i przewodniczący warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS.

Tomasz Harasimowicz kieruje Poradnią Profilaktyczno-Konsultacyjną na warszawskiej Ochocie i od wielu lat uczestniczy w pracach KDS-u. Przez portal NGO.pl był pytany o współpracę organizacji pozarządowych ze stołecznym samorządem w kontekście obowiązującego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015. Współpracę tę terapeuta MONARU ocenia wysoko.

– Jest coraz lepsza, a nasz głos jest uwzględniany w każdym obszarze. Mam zaufanie do osób, które z ramienia NGO-sów zasiadają w komisjach oceniających wnioski w ramach konkursów ogłaszanych przez miasto – podkreślił Harasimowicz.

Celem programu jest ograniczenie używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych w m.st. Warszawie. Na zlecenie miasta organizacje pozarządowe realizują zadania z obszaru profilaktyki skierowanej do różnych grup społecznych, leczenia, rehabilitacjii ograniczania szkód oraz postrehabilitacji i pomocy socjalnej.

Jak czytamy w programie, liczbę okazjonalnych użytkowników narkotyków w Warszawie szacuje się na około 110 tys. osób, w tym 70 tys. (63%) to młodzież w wieku 16-24 lata. Liczba problemowych użytkowników narkotyków wg różnych szacunków kształtuje się na poziomie 4-10 tys. osób.

Przeczytaj artykuł w portalu NGO.pl

Zapoznaj się z warszawskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015