Aktualności

Harasimowicz wybrany do Warszawskiej Rady Pożytku

Kierownik poradni MONARU na Ochocie zostanie członkiem Warszawskiej Rady Pożytku trzeciej kadencji. Rada to organ opiniująco-doradczy władz stolicy. Tomasz Harasimowicz jest jednym z 10 przedstawicieli trzeciego sektora wybranych do niej w dwustopniowych wyborach.

WRP zajmuje się m.in. opiniowaniem projektów strategii, uchwał i innych aktów prawa miejscowego. Wyraża opinie w sprawach dotyczących działalności organizacji pozarządowych, zlecania im zadań publicznych i realizowania przez nie tych zadań. Członkowie Rady działają w niej społecznie, nie pobierając za to wynagrodzenia.

Wybory do Rady były dwustopniowe. Kandydaci starali się o rekomendacje poszczególnych Komisji Dialogu Społecznego, a następnie o głosy organizacji działających w Warszawie. Oprócz działaczy społecznych w skład WRP wchodzą także przedstawiciele Prezydenta i radni. Członków Warszawskiej Rady Pożytku powołuje Prezydent Warszawy.