Aktualności

HelpEX – międzynarodowy projekt

„HelpEx: Europejskie kwalifikacje zawodowe dla  ex-pacjentów w zakresie wspierania  osób w procesie leczenia i rehabilitacji“ to europejskie partnerstwo 8 organizacji z 6 krajów europejskich (DE, IT, FR, CZ, PL, ML), świadczących usługi i szkolenia w dziedzinie zdrowia psychicznego oraz oferujących , leczenie i rehabilitację  osobom uzależnionym.
Ze względu na znaczne rozpowszechnienie problemów ze zdrowiem psychicznym i problemami związanymi z nadużywaniem substancji psychoaktywnych wśród obywateli Europy, jak również polityczne zapotrzebowanie na integrację, wzmocnienie praw pacjentów
i wzmocnienie pozycji sił obywatelskich, organizacje partnerskie postawiły sobie zadanie opracowania programu szkoleń dla byłych pacjentów/ neofitów, którzy mają zostać asystentami w procesie leczenia i rehabilitacji Dodatkowo w ramach projektu powstać ma program szkoleń dla profesjonalistów działających w tym sektorze. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2019 i potrwa do sierpnia 2022. Informacje o organizacjach partnerskich i procesie można znaleźć na stronie www.help-ex.eu.