Aktualności

II Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia MONAR – „Bezdomność nie zaczyna się jesienią i nie kończy wiosną”

Dzięki uprzejmości Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego 10 kwietnia 2017r. odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia MONAR pod hasłem „Bezdomność nie zaczyna się jesienią i nie kończy wiosną”. Były doskonałe wystąpienia, ważne wnioski, a z sali padały nurtujące pytania. Przyczynkiem do spotkania był kontrakt socjalny w bezdomności, ale tak naprawdę nikt nie miał wątpliwości, że najważniejszy w tym wszystkim jest człowiek i żadna instytucja nie powinna go tracić z oczu nawet na chwilę.

Jolanta Łazuga-Koczurowska, przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR, podczas prezentacji działań i filozofii MONARu na przestrzeni lat : O nas trudno powiedzieć, że jesteśmy instytucją. Nie ma u nas pustych minut, jeśli chcemy człowieka kształtować. Każda minuta jest terapią.

Teresa Sierawska, pełnomocniczka Zarządu Głównego Stowarzyszenia ds. wykluczenia społecznego mówiła o kontrakcie socjalnym w świetle nowelizacji ustawy: Kontrakt między człowiekiem a człowiekiem dopiero nadaje temu sens. Jest oczywiście zobowiązaniem finansowym, postępowaniem administracyjnym, zakotwiczonym w ośrodku pomocy społecznej, ale jego istotą jest umowa między ludźmi.

Profesor Jerzy Bralczyk w świetnym wykładzie o języku pomocy przekonywał o „urzędalskim” charakterze języka, stosowanego (zapewne z dobrych pobudek) w obszarach pomocy społecznej, a który przez to niejako odczłowiecza tego, kto po tę pomoc przychodzi. Zaoferował nowe spojrzenie na język, który nie kaleczy, a jednocześnie nie trywializuje problemu bezdomności. Zwrócił się do wszystkich na sali z prośbą, by miast „mówić do Kogoś” zacząć wreszcie mówić „Komuś”.

O wsparciu, opiece i trosce o coś, o kogoś, pięknie mówiła Profesor Dobroniega Trawkowska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Wspominała o przestrzeniach pomocy i niezwykle ważnym elemencie „sprawczości”, której to pomocodawca winien wymagać od siebie, by móc skutecznie wywołać ją u potrzebującego. Jeśli chcemy uczynić te środowiska sprawczymi to nie tylko je trzeba w tę sprawczość uposażyć, ale bardzo jasno zastanowić się nad pojęciem naszej własnej sprawczości. Mówiła o tak zwanym transferze usługi podmiotowości do tych, którzy potrzebują takich form działań opiekuńczych.

Na sam koniec spotkania Marta Stefaniak–Łubianka – Dyrektorka Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot oraz Joanna Górecka – pracownik socjalny z WCPB zaprezentowały poradnik, dotyczący kontraktu socjalnego z podopiecznymi w placówkach. Wkrótce będzie on dostępny dla zainteresowanych na naszej stronie.

Konferencja Olsztyn V Konferencja Olsztyn IV Konferencja Olsztyn III  Konferencja Olsztyn