Aktualności

SIŁACZE SPOŁECZNI w Domu Samotnej Matki MONAR-MARKOT w Zopowy

12 sierpnia 2016 roku Dom Samotnej Matki MONAR – MARKOT w Zopowy odbyła się niezwykła wizyta. Placówkę i jej mieszkańców odwiedzili aktorzy – Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski. 

Bartek Kasprzykowski i Tamara Arciuch w roli Siłaczy Społecznych – kampanii Ministerstwa Rozwoju „Wyrównujemy szanse”, promującej fundusze norweskie i EOG, w ramach której obdarowanych zostało niemal 70 instytucji z całej Polski.

silacze-spoleczni silacze-spoleczni-iii