Aktualności

Inauguracja Monar Ukraina

Inauguracja MONAR Ukraina w lwowskiej Mediatece zgromadziła niemal 100 gości wśród nich przedstawicieli samorządu, organizacji społecznych, placówek edukacyjnych, konsulatu Generalnego RP we Lwowie i mediów. Uczestnicy konferencji podkreślali, że osoby uzależnione na Ukrainie mają trudności z dostępem do leczenia.

Pomoc osobom uzależnionym na Ukrainie jest oparta głównie o działania ośrodków finansowanych ze środków prywatnych, a narkomani muszą płacić za leczenie. To w znacznym stopniu utrudnia dostęp do specjalistów. MONAR Ukraina zamierza uruchomić na początek punkt profilaktyczno – konsultacyjny i Poradnię Leczenia Uzależnień we Lwowie, obecnie poszukujemy siedziby – mówi Natalya Myhalyk przewodnicząca organizacji. Na konferencję inauguracyjną przyjechali przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR z Polski z przewodniczącą Jolantą Łazugą-Koczurowską, wiceprzewodniczącym Wojciechem Fijałkowskim, członkami Zarządu Piotrem Adamiakiem oraz Zbigniewem Kamieńskim, a także Jagodą Władoń pełnomocnikiem Zarządu ds. Współpracy ze Wschodem i Andrzejem Wileckim Rzecznikiem Praw Pacjenta. Ekspedycja MONAR przywiozła dla ukraińskiej organizacji pomoc humanitarną w tym dary rzeczowe, ubrania dla osób potrzebujących, żywność i materiały biurowe. My też 36 lat temu zaczynaliśmy od zera, mieliśmy jedynie ogromną motywację pomocy osobom uzależnionym, które nie otrzymywały potrzebnej opieki i leczenia w systemie państwa, dlatego doskonale rozumiemy wasze problemy – powiedziała podczas prezentacji osiągnięć stowarzyszenia MONAR w Polsce Jolanta Łazuga-Koczurowska przewodnicząca Zarządu Głównego. Obecnie MONAR prowadzi najlepsze ośrodki leczenia i terapii osób uzależnionych według własnego zintegrowanego systemu opartego na metodzie społeczności terapeutycznych. MONAR Ukraina chce korzystać ze wsparcia polskich ekspertów i pracować z osobami uzależnionymi na Ukrainie według tej samej metody i zgodnie z misją pomocy bliźnim w duchu miłości, tolerancji, dbałości o ludzką godność oraz poszanowanie praw człowieka. Uczestnicy konferencji i zaproszeni goście wyrazili entuzjazm z możliwości sięgania do wiedzy i standardów wypracowanych przez Stowarzyszenie MONAR oraz nadzieję, że także na Ukrainie w przyszłości możliwe będą zmiany, które dadzą szerszy dostęp do leczenia i terapii osób uzależnionych.

Screenshot_60  Screenshot_61  Screenshot_62  Screenshot_63